Tilbygning 2021

Projekt: Innovation til fordel for lokalområdet


Som led i fornyelsen og udviklingen af Forsamlings-huset er tilbygget 48 m2 som et perfekt bindeled mellem køkken, lille og store sale. Lokalet anvendes til anretning, serviceopbevaring, køle- og fryseskabe og særskilt personaleindgang.

Erhvervsstyrelsen har under ordningen ”Forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne” og efter indstilling af LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern givet tilskud til projektet som de minimis-støtte med 95.000 kr.
Vil du vide mere se:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_da